Sentinta nr. RJ 4e3979e46/2023 din 19-apr-2023, Judecatoria Agnita, cerere de valoare redusa (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 19 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDAGN:2023:008.######

Dosar nr. ###/174/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ######

SECTIA GENERALA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/2023

ŞedinţaCamerei de Consiliu de la 19 aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ###### ###### #####

Grefier: #######-###### ######

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea hotărârii asupra cauzei civile privind pe reclamant SC ##### SA şi pe pârât ###### ######-#######, având ca obiect cerere de valoare redusă.

Cauza a fost soluţionată în şedinţa camerei de consiliu, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează faptul că nu s-a restituit formularul de răspuns şi nici nu s-a formulat întâmpinare.

Instanţa invocă din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei ######.

Instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi în baza actelor şi lucrărilor de la dosar rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată sub nr. ###/174/2022, reclamanta SC ##### SA a chemat...