Sentinta nr. RJ 39d57d997/2023 din 21-iul-2023, Tribunalul Botosani, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 21 Iulie 2023

TEXT SPETĂ

Sindicat, Persoană fizică, Persoană fizică vs Poliție

Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2023:058.######

Dosar nr. ####/40/2021* - litigiu privind funcţionarii publici

(Legea Nr.188/1999)-

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ########

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Şedinţa publică din 21 iulie 2023

Completul constituit din:

Preşedinte – ##### ###### - #####

Grefier – ######## #### - #####

SENTINŢA NR. ###

La ordine, pronunţarea asupra cererii de chemare în judecată având ca obiect „litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)" formulată de reclamantul Sindicatul Poliţiştilor din ####### „Diamantul" în numele şi pentru ####### ###### şi ###### ###### ######, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie ######## ########.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţă publică din 24 mai 2023, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când, având nevoie de mai mult timp pentru deliberare, instanţa a...