Sentinta nr. RJ 396gge574/2024 din 05-feb-2024, Judecatoria Iasi, ordonanta presedintiala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Februarie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDIAS:2024:007.######

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171

Dosar nr. #####/245/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ####

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2024

Şedinţapublică de la 05 ######### 2024

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ###### ########

Grefier ####### ######-#######

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamant ##### ###### şi pe pârât ######### ####, având ca obiect ordonanţă preşedinţială obligatia de a face.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 02.02.2024, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de astăzi, când:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei #### la data de...