Sentinta nr. RJ 23e3e2524/2023 din 25-apr-2023, Judecatoria Targu Mures, evacuare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 25 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Consiliu Judetean, Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDTGM:2023:009.######

#######

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR NR. #####/320/2022

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####

Şedinţa camerei de consiliu din data de 25.04.2023

Instanţa constituită din:

P_________: ##### ######

GREFIER: ######## ######

Pe rolul instanţei se află judecarea cauzei civile având ca obiect evacuare formulată de reclamanţii CONSILIUL ######## M____ şi JUDEŢUL M____, în contradictoriu cu pârâţii ##### #### ####### ###### şi ##### ###### #####.

În lipsa părţilor.

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de şedinţă pronunţată la data de 20.04.2023, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru data de astăzi, încheierea menţionată făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul instanţei la data de...