Sentinta nr. RJ 23d682546/2024 din 12-apr-2024, Tribunalul Mehedinti, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 12 Aprilie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:2024:001.######

Dosar nr. ####/101/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #########

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. ###/2024

Şedinţapublică de la 12 Aprilie 2024

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ####### ######

Asistent judiciar ######-####-###### #####

Asistent judiciar ##### ###### #######

Grefier ##### ###### Al-####

Pe rol soluţionarea acţiunii privind pe reclamant ##### ###### şi pe pârât S.C. CATYN C&C ##### S.R.L., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au fost lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefiera de şedinţă, care învederează că prin încheierea din data de 10.11.2023 judecata a fost suspendată în temeiul art.242 alin.1 Cod proc. civilăşi potrivit referatului întocmit de grefă la data de 05.03.2024, s-a dispus, din oficiu, repunerea pe rol a dosarului în vederea verificării condiţiilor de perimare,...