Sentinta nr. RJ 2375d8g98/2023 din 07-sept-2023, Judecatoria Dej, curatela (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 Septembrie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDDEJ:2023:001.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ###

Dosar nr. ####/219/2023

Operator de date cu caracter personal:3187

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###/2023

Şedinţapublică din data de 07.09.2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : ##### #####

GREFIER: #####-##### #######

Pe rol se află soluţionarea acţiunii formulată de către petenta ###### ###### ###### în calitate de reprezentant legal al minorilor ###### ###### şi ###### ##### în contradictoriu cu intimatul #### ######, având ca obiect curatelă.

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 29.08.2023 fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză, la data de azi, 07.09.2023, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

#### cererea înregistrată pe...