Sentinta nr. RJ 235e75355/2022 din 23-mar-2022, Judecatoria Bucuresti Sectorul 6, actiune in raspundere delictuala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 23 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI: ECLI:RO:JDS6B:2022:001.######

DOSAR NR. #####/3/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 6 BUCUREŞT - SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 23.03.2022

INSTANŢA CONSTITUITA DIN:

PREŞEDINTE: ##### ###### #######

GREFIER: ####### ###### ######

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect acţiune in răspundere delictuală - dosar disjuns din dosarul #####/3/2021 - declinat Tribunalul Bucureşti privind pe reclamanta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ### ### A în contradictoriu cu pârâtul ####### ##########.

La apelul nominal efectuat în şedinţă publică, la ordine, a răspuns pârâtul personal şi asistat de avocat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Instanţa pune în discuţie excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti ȋn favoarea Tribunalului Bucureşti, raportat la dispoziţiile art. 123 C__.

Pârâtul, prin avocat, lasă la aprecierea...