Sentinta nr. RJ 23589e9g7/2022 din 04-mar-2022, Tribunalul Gorj, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială, Societate comercială vs ANAF, ANAF

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2022:067.######

Cod operator 2443

Dosar nr. ###/95/2020

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 04 Martie 2022

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE ###### ####### ######

Grefier ######-######### ########

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta SC ######### ####### SRL prin lichidator judiciar Euroconsulting SPRL în contradictoriu cu pârâtele Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice C______, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică răspund reclamanta prin reprezentant convenţional, avocat ##### ########## şi pârâtele prin reprezentant convenţional, consilier juridic ######### #######.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează...