Sentinta nr. RJ 235744672/2022 din 17-mar-2022, Tribunalul Arad, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 17 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

ECLI:RO:TBARD:2022:016.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #### OPERATOR #########

Secţia a III-a de C_________ administrativ şi fiscal,

litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. ###/108/2021

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 17 martie 2022

Preşedinte: ####### ##### #######

Asistent Judiciar: ######## ###

Asistent Judiciar: ####### R____-####

Grefier: ######## ######

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamantul ####### ########-####, în contradictoriu cu pârâtul Serviciul de Ambulanţă Judeţean ####, având că obiect contestaţie împotriva deciziei nr. ##/15.02.2021.

Se constată că, susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.03.2022, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

T R I B U N A L U L

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 12 martie 2021, reclamantul ####### ########-####, în contradictoriu cu pârâtul Serviciul de Ambulanţă Judeţean...