Incheiere nr. RJ 62794653e/2023 din 11-sept-2023, Judecatoria Bistrita, calcul drepturi salariale (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Incheiere din 11 Septembrie 2023a.

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Minister

Cod ECLI ECLI:RO:JUDBIS:2023:002.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ########

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ####/190/2023

Operator de date cu caracter personal _____

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţapublică din data de 11.09.2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ### #### ##### – preşedinte judecătorie

Grefier: ######## #####

Pe rol se află judecarea cauzei privind cererea formulată de pe reclamantul ##### ########-####, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării Naţionale, având ca obiect calcul drepturi salariale.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă niciuna dintre părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

În raport de dispoziţiile art. II punct 4 şi art. III din O.U.G. nr. 42/2023, instanţa reţine cauza în pronunţare cu privire la trimiterea pe cale administrativă a prezentului dosar Tribunalului ########-Năsăud.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art....