Incheiere nr. RJ 5974g9ee7/2023 din 08-aug-2023, Judecatoria Rosiori De Vede, suspendare provizorie (Civil)

Hotarari judecătoresti

Incheiere din 8 August 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

R O M Â N I A

JUDEŢUL ######### JUDECATORIA ROSIORII DE VEDE

COD ECLI:RO:JDROV:2023:001.######

DOSAR NR. ####/292/2023

Î N C H E I E R E NR. ###

Şedinţa publică din data de 08.08.2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE - ##### ######### ########

GREFIER - RĂZDAN #########-#####

Pe rol se află judecarea cererii de chemare în judecată având ca obiect suspendare provizorie executare silită formulată de contestatoarea ##### ########, în contradictoriu cu intimata POLARIS M. ####### S.R.L..

Cererea se soluţionează în şedinţă publică, fără citarea părţilor. Cererea este timbrată cu 50 lei taxă judiciară de timbru achitată conform chitanţei ##### ###### ########### din data de 21.07.2023 emisă de ########## ######## ## #### ######### ######## ## #### (fila 52).

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că termenul a fost acordat pentru ca debitoarea-contestatoare să depună la dosar dovezi în sensul că i-au fost blocate integral...