Hotarare nr. 349/2023 din 19-iul-2023, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Bucuresti

Hotarari judecătoresti

Hotarare din 19 Iulie 2023

TEXT SPETĂ

HOTĂRÂREA nr. 349 din 19.07.2023

Dosar nr.: 880/2021

Petiţia nr.: 8223/01.11.2021

Petent: Sindicatul Şoferilor şi Angajaţilor din CTP Iaşi Reclamată: SC Compania de Transport Public Iaşi SA

Obiect: Petentul, în numele şi pentru membrii de sindicat, susţine că pe parcursul ultimului an a constatat că salariaţii membri de sindicat, care îndeplinesc funcţia de vatmani în cadrul SC CTP Iaşi, nu sunt programaţi la muncă în mod egal şi în baza unor principii nediscriminatorii în raport cu alţi angajaţi.

I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor Numele şi domiciliul procedural ales al petentului

1. Sindicatul Şoferilor şi Angajaţilor din CTP Iaşi, cu sediul în com. Tomeşti, sat Goruni, str. Codrului nr. 61, jud. Iaşi

Numele, sediul şi domiciliul procedural ales al părţii reclamate

2. SC Compania de Transport Public Iaşi SA, cu sediul în mun. Iaşi, str. Silvestru nr. 5, C20, et. 2, camera 3, jud. Iaşi prin reprezentanţi legali Director General ing. şi Director Economic ec.

II. Procedura de citare