Hotarare nr. 319/2023 din 29-iun-2023, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Bucuresti

Hotarari judecătoresti

Hotarare din 29 Iunie 2023

TEXT SPETĂ

HOTĂRÂREA nr. 319 Din 29.06.2023

Dosar nr.: 943/2022

Petiţia nr.: 9358/28.12.2022 Petentă:

Reclamat: Blue Point Telecom SRL

Obiect:. Petenta reclamă posibile fapte de discriminare/hărţuire la locul de muncă

I.Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentei 1.

Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul părţilor reclamate

2. Blue Point Telecom SRL- Bucureşti, Şoseaua Olteniţei, nr.87-99,

II. Procedura de citare

3. Prin adresa nr. 419/18.01.2023, (filele 12-13 la dosar) s-a realizat citarea părţilor cu termen de audiere în data de 28.02.2023. Petenta nu a fost prezentă la sedinţa de audieri.Partea reclamată a fost prezentă la şedinţa de audieri.

4.În data de 10.02.2023 i-a fost transmisă petentei citaţia si prin e-mail (fila 15 la dosar), deoarece aceasta nu a ridicat-o de la oficiul postal, plicul cu documentul menţionat întorcându-se la sediul nostru (fila 14 la dosar).

5. Prin adresa înregistrată cu nr. 1597/28.02.2023 partea reclamată transmite punct de...