Decizie nr. RJ g88d826e5/2022 din 28-iun-2022, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Iunie 2022

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2022:184.######

Dosar nr. ####/63/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ####/2022

Şedinţa publică de la 28 Iunie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ####

Asistent judiciar ##### ######## ####

Asistent judiciar ####### ###########

Grefier ######### ######## #####

Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe contestator ##### ### şi pe pârât CASA JUDETEANA DE PENSII PUBLICE D___, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a raspuns avocat #### #### pentru contestator lipsind intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care,

Instanţa supune discuţiei competenţa de soluţionare a cauzei.

Avocat #### #### arată că Tribunalul D___ este instanţa competentă.

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.131Cod proc. civ., verificându-şi competenţa, constată că Tribunalul D___ este competent general, material şi teritorial în...