Decizie nr. RJ g88964344/2022 din 21-iun-2022, Tribunalul Olt, comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 21 Iunie 2022

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:TBOLT:2022:001.######

Dosar nr. ###/104/2022 fond-contencios administrativ

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ###

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţă Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 21 Iunie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ######## #######

Grefier ####### #####

Pe rol judecarea cauzei -C_________ administrativ şi fiscal, privind pe reclamant ######-########## ########, domiciliat în ###### #######, sat Bărăştii de Vede, #### ########## ### ##, ####### ###, în contradictoriu cu pârâtul INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR BALOTEŞTI, cu sediul în Baloteşti, Şos.Bucureşti-Ploieşti, km.21, ####### #####, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au fost lipsă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a depus la dosarul cauzei, prin serviciul registratură, următoarele:

- din partea reclamantului, la data de 18.05.2022,...