Decizie nr. RJ g86995335/2023 din 16-mar-2023, Curtea de Apel Galati, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 16 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CAGLT:2023:087.######

Dosar nr. ####/121/2019

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 16 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #####

Judecător ####### #####

Grefier ###### #######

Pe rol fiind soluţionarea apelului declarat de reclamantul ###### #####-#######, cu domiciliul procesual la Cabinet avocat ###### ##### #######, cu sediul profesional în ######, B-dul.Dunărea, nr. 19A, ### ####, ####, #####, împotriva sentinţei civile nr. ###/24.06.2022 pronunţate de Tribunalul ######, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC ### ###### SA, cu sediul în Bucureşti, #### ########## ### ##, sector 1, având ca obiect „drepturi băneşti".

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16.03.2023 şi s-au consemnat în încheierea din aceeaşi zi, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.396 alin. 1 Cod...