Decizie nr. RJ g8697g3d9/2023 din 30-mar-2023, Curtea de Apel Brasov, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 30 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Ministerul Public, Ministerul Public vs Ministerul Public, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Ministerul Public, Ministerul Public, Ministerul Public, Ministerul Public

Cod ECLI ECLI:RO:CABRV:2023:011.######

Dosar nr. ####/62/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECTIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###/Ap

Şedinţapublică din 30 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ######## #######

Judecător ###### #######

Grefier ##### #####

Pentru astăzi a fost amânată pronunţarea asupra apelurilor declarate de pârâţii P________ de pe lângă Curtea de Apel ###### şi P________ de pe lângă Tribunalul ###### împotriva sentinţei civile nr. ####/MAS din 02.11.2022 pronunţată de Tribunalul ######.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în cadrul şedinţei de judecată din data de 15 martie 2023, potrivit celor consemnate în încheierea din acea zi, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul dispoziţiilor art.396 din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru data de...