Decizie nr. RJ g8689dd8g/2023 din 22-mar-2023, Curtea de Apel Bucuresti, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 22 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Societate comercială vs

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2023:123.######

Dosar nr. ####/3/2022 (Număr în format vechi #########)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţapublică din data de 22 ###### 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ####### ####### #######

JUDECĂTOR: ##### ####### #####

Grefier: ########## ######## ######

Pe rol, soluţionarea apelurilor formulate de apelanta-reclamantă ######## #### ##### şi de apelanta-pârâtă ## ####### ###, împotriva sentinţei civile nr. ####/10.05.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. ####/3/2022, având ca obiect: contestaţie decizie de sancţionare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 07.03.2023 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera,...