Decizie nr. RJ eeed33eg9/2022 din 27-mai-2022, Tribunalul Comercial Mures, contestatie impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar (Faliment)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 27 Mai 2022

TEXT SPETĂ

FALIMENTE

Dosar nr. ###/1371/2015/a49

Cod ECLI ECLI:RO:TBSMU:2022:006.######

SENTINŢA NR. ##

Şedinţa camerei de consiliu din data de 27 mai 2022

Completul constituit din:

JUDECĂTOR SINDIC: ##### ####### #######

GREFIER SINDIC: ####### ######

Pe rol se află pronunţarea soluţiei asupra contestaţiei promovate de contestatorul ##### ###### cu domiciliul în Târgu #####, B-dul 1848, nr. 31, ### ##, Jud. ##### împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar Cabinete Asociate de Insolvenţă ####### ### şi ####### ########## în cadrul procedurii de faliment deschisă împotriva debitoarei ########### SA, în faliment, având ### #######, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ##### sub nr. J___________, cu sediul în Târgu-#####, #### ######## ### #, #### #####.

În lipsa părţilor.

Mersul dezbaterilor au fost cosemnate în cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 13 mai 2022, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când din lipsă de timp pentru deliberare...