Decizie nr. RJ ee345e933/2023 din 10-apr-2023, Curtea de Apel Iasi, abuzul in serviciu (art.297 NCP) (Penal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CAIAS:2023:043.######

Dosar nr. ###/866/2020

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ####

NCPP-SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIA PENALĂ NR.###

Şedinţapublică din data de 10.04.2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte: #####-######## ###########

Judecător: ####### ######## #######

Grefier: ####### – ##### ####

Pe rol se află judecarea apelurilor declarate de inculpatul ######### #### şi P________ de pe lângă Judecătoria ####### împotriva Sentinţei penale nr. ##/25.02.2022 pronunţată de Judecătoria ####### în dosarul nr. ###/866/2020.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că dezbaterile asupra apelurilor au avut loc în data de 23.01.2023, în şedinţa publică (cu participarea din partea Ministerului ###### a doamnei procuror ######## ####### din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel ####), susţinerile şi concluziile părţilor fiind...