Decizie nr. RJ dede7gg56/2024 din 31-ian-2024, Curtea de Apel Craiova, vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP) (Penal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 31 Ianuarie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Societate de asigurare vs Societate comercială, Societate de asigurare, Spital, Spital

COD: ECLI:RO:CACRV:2024:003.######

Dosar nr. ####/207/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

INSTANŢA DE APEL

DECIZIA PENALĂ NR. ##/2024

Şedinţa publică de la data de 31 ######## 2024

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – ##### - ####### ###### – Judecător

Judecător – ######### ##### - #######

Grefier – ######## ######### - ######

Ministerul ###### reprezentat de procuror ###### ######## ###### din cadrul

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel #######

Pe rol, soluţionarea apelurilor promovate: de apelantul - inculpat ######## ######### ####, de apelanta - parte civilă ####### ###### şi de apelanta - parte responsabilă civilmente Societatea de ######### ########### #### ######### S.A., prin lichidator judiciar C.I.T.R. - Filiala #### S.P.R.L. împotriva sentinţei penale numărul 181 pronunţată la data de 16.05.2023 de Judecătoria Caracal,...