Decizie nr. RJ de968422e/2023 din 01-mar-2023, Curtea de Apel Cluj, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 1 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679

Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2023:066.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ####

SECŢIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ###/84/2022

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A/2023

Şedinţa publică din data de 01 martie 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ######-###### #####

JUDECĂTOR: ######-###### ####

GREFIER: ######-######## #######

S-a luat în examinare apelul declarat de reclamanta ######## S.A. împotriva Sentinţei civile nr. #### din 10 octombrie 2022, pronunţată de Tribunalul ##### în dosarul nr. ###/84/2022, privind şi pe pârâtul ###### ####-######, având ca obiect pretenţii-restituire sume.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare a cauzei, se prezintă intimatul-pârât ###### ####-######, personal şi asistat de doamna avocat ###### #####, cu împuternicire avocaţială la fila 45 din dosar, lipsă fiind reprezentantul...