Decizie nr. RJ de35d565d/2023 din 30-mar-2023, Curtea de Apel Suceava, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 30 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CASVA:2023:002.######

Dosar nr. ####/40/2022 - contestaţie decizie de concediere -

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL SUCEAVA

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA NR. ###

Şedinţa publică din data de 30 martie 2023

Preşedinte ####### #######

Judecător ####### ######-########

Grefier ###### #######

Pe rol, pronunţarea asupra apelului declarat de pârâta Direcţia de Servicii Publice ######## (fosta Direcţia de Servicii Publice, Sport şi Agrement ########), cu sediul în ########, Pietonalul Transilvaniei, nr. 2, ####### ######## ## ## ########, #### ######## #####, ####### ########, împotriva sentinţei civile nr. #### din 11.11.2022 pronunţată de Tribunalul ######## în dosarul nr. ####/40/2022, intimat fiind reclamantul ##### ##### – prin Sindicatul Impact cu sediul în ########## ########, str. ##### Gorki. Nr.4, ####### ########.

Dezbaterile asupra apelului au avut loc în şedinţa de judecată din data de 9 martie 2023, concluziile...