Decizie nr. RJ 98d455823/2023 din 15-mar-2023, Curtea de Apel Galati, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 15 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CAGLT:2023:087.######

Dosar nr. ##/121/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţa de la 15 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###### - N______ ###

Judecător ####### ######## - ########

Grefier ######## #########

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului declarat de contestatoarea ###### #####-#######, cu domiciliul stabil în ######, ############# #####, #### #, ####, ####, ap.104 şi cu domiciliul de corespondenţă în ######, ########### ####, #### ####, ####, #####, împotriva sentinţei civile nr.####/19.10.2022 pronunţată de Tribunalul ###### în dosarul nr.##/121/2022.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 28.02.2023 fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi care face parte integrantă din prezenta când, Curtea având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la data de...