Decizie nr. RJ 9883dde86/2022 din 07-iul-2022, Judecatoria Gheorgheni, curatela (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 7 Iulie 2022

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:JDGRL:2022:001.######

Dosar nr. ###/234/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ##########

SENTINŢA CIVILĂ NR.####/2022

Şedinţa publică din data de 07 Iulie 2022

Completul constituit din:

Preşedinte: ########## Balca

Grefier: ###### ####

Ministerul Public – P________ de pe lângă Judecătoria ########## reprezentat prin

procuror ##### #### ######

Pe rol se află soluţionarea cauzei minori şi familie privind pe petenta ##### ######-######### şi pe intimatul ##### ######, având ca obiect „curatelă" în care pentru azi s-a fixat termen în vederea pronunţării sentinţei.

Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din data de 23 iunie 2022, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ###/234/2021 la data de 29.04.2021, petenta ##### ######-#########, a...