Decizie nr. RJ 8672dde83/2023 din 15-mar-2023, Curtea de Apel Alba Iulia, revendicare imobiliara (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 15 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2023:208.######

Dosar nr. ####/191/2019*

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #### #####

SECTIA I CIVILA

DECIZIE CIVILĂ Nr. ##/2023

Şedinţapublică de la 15 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ### ####### #####

Judecător ##### ####

Judecător ###### ####### ######

Grefier ######## #######

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantele ###### ####### şi ###### #######, împotriva deciziei civile nr. ###/A/2022 pronunţată de Tribunalul #### – Secţia I Civilă în dosar civil nr. ####/191/2019, având ca obiect revendicare imobiliară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat #### ####### cu delegaţie la dosar pentru intimaţii pârâţi ###### ######## şi ###### #####, lipsă fiind aceştia şi recurentele reclamante ###### ####### şi ###### #######.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează...