Decizie nr. RJ 864gd5937/2023 din 01-mar-2023, Curtea de Apel Craiova, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 1 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Spital

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/54/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţa publică de la 01.03.2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ######## #######

Judecător: #### ####### Duchi-#########

Grefier: #######-####### ####

Pe rol se află judecarea cererii de revizuire a deciziei civile nr. ####/10.11.2022 pronunţate de Curtea de Apel #######, în dosarul nr. ####/63/2021, formulată de revizuenta ######## ######, în contradictoriu cu intimatul SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE #######, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat ##### ######, pentru revizuenta ######## ######, conform împuternicirii avocaţiale ##### ### # nr. ______/28.11.2022, aflată la dosarul cauzei, fila 5 şi avocat ###### ####### pentru intimatul SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE #######, conform împuternicirii avocaţiale ##### ### #, nr....