Decizie nr. RJ 72e78e79g/2022 din 22-mar-2022, Curtea de Apel Craiova, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 22 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii, Minister

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2022:155.######

Dosar nr. ####/95/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C______

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 22 Martie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ##### ###### #########

Judecător ##### ###### ########

Grefier ###### #### ######

Pe rol se află judecarea apelului declarat de reclamantul ####### ##### #########, împotriva sentinţei civile nr. #### din data de 25 noiembrie 2021, pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. ####/95/2021- Secţia Conflicte de Muncă şi asigurări sociale în contradictoriu cu intimatele-pârâte Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns reclamantul ####### ##### #########, lipsă fiind intimatele-pârâte Casa de Pensii Sectorială a Ministerului...