Decizie nr. RJ 727eg2768/2023 din 13-apr-2023, Curtea de Apel Craiova, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 13 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/63/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 13 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###### ######## ######

Judecător ##### ####### #########

Grefier ####### ##### ######

######

Pe rol judecarea apelului declarat de apelantul reclamant ###### #####, domiciliat în #######, #### ######### ####, ### # #, ### #, ####, jud. #### împotriva sentinţei civile nr. #### din 06.10.2022 pronunţată de Tribunalul ####, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. ####/63/2022 în contradictoriu cu intimatele pârâte SC ### SA ####### PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, #### ####### ##### ########## ### #, sector 1 şi SC ##### #### ##### SRL, cu sediul în Bucovăţ, nr. 424B, #### ####, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa...