Decizie nr. RJ 723843e39/2023 din 06-mar-2023, Curtea de Apel Craiova, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 6 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/95/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 06 martie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ###### ########

Judecător: ###### #######

Grefier: ###### #####

*****

Pe rol, judecarea apelurilor declarate de reclamantul ####### #######, împotriva sentinţei civile nr. #### din data de 29 septembrie 2022 şi a încheierii din data de 03 noiembrie 2022, pronunţate de Tribunalul #### în dosarul nr. ####/95/2021, în contradictoriu cu intimata pârâtă S.C. ### S.R.L., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns, reprezentându-l pe apelantul reclamant, avocat #### ###### ######, lipsă fiind intimata pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în cadrul căruia a învederat că, apelurile au fost declarate şi motivate în termenul prevăzut...