Decizie nr. RJ 7236g4d97/2023 din 23-feb-2023, Curtea de Apel Pitesti, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 23 Februarie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CAPIT:2023:004.######

Operator date 3918

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL PITEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR.###/90/2022 DECIZIA CIVILĂ NR.####/2023

Şedinţapublică din 23 ######### 2023

Curtea compusă din:

Preşedinte: ###### #######

Judecător: ######### ####

Grefier : ##### ##########

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, apelul declarat de reclamantul SINDICATUL SINVET pentru ###### #####, împotriva sentinţei civile nr.#### din 24 iunie 2022, pronunţate de Tribunalul ######, în dosarul nr.###/90/2022, intimată fiind pârâta ######## SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU ######### ALIMENTELOR ######.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Apelul este scutit de taxă judiciară de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de...