Decizie nr. RJ 6256de4d4/2023 din 10-mar-2023, Tribunalul Valcea, curatela (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs

Dosar nr. ####/288/2022

Cod ECLI ECLI:RO:TBVLC:2023:002.######

Operator de date cu caracter personal nr 4087

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ###### - SECŢIA I CIVILA

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###

Şedinţapublică din 10.03.2023

Completul constituit din:

Preşedinte: ####### ######## ###### #########

Judecător: #### #### #########

Grefier: ###### ######### #######

Pe rol fiind, judecarea cauzei minori şi familie privind pe apelanţii ####### ###### – ###### şi ####### #####, având ca obiect curatelă.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că mersul dezbaterilor a avut loc în şedinţa publică din data de 23.02.2023 fiind consemnate pe larg în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 10.03.2023, hotărând asupra prezentei cauze în apel.

TRIBUNALUL,

Deliberând, asupra cererii de...