Decizie nr. RJ 623947g8d/2023 din 05-apr-2023, Tribunalul Iasi, anulare proces verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs ITM

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBIAS:2023:059.######

Dosar nr. #####/245/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA II CIVILĂ-C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. ###/ca

Şedinţapublică de la 05 Aprilie 2023

Completul compus din:

P_________ ########## #########

Judecător ####### ##### ######

Grefier ##### #######

Pe rol judecarea apelului contravenţional privind pe apelanta ## ###### ###### ### încontradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ####, având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie ________; nr.8968/30.08.2021.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile asupra apelului au avut loc în şedinţa publică din data de 21.03.2023 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când instanţa, din lipsă de timp pentru...