Decizie nr. RJ 623379938/2023 din 16-mai-2023, Curtea de Apel Craiova, calcul drepturi salariale (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 16 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:155.######

Dosar nr. ####/63/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 16 Mai 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ###### ########

Judecător ##### ###### #########

Grefier ###### ######### #####

Pe rol se află judecarea apelului declarat de apelanta-pârâtă SC ####### ####### SA, împotriva sentinţei civile nr. ### din data de 25 ianuarie 2023, pronunţată de Tribunalul #### – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. ####/63/2022, în contradictoriu cu intimatul-reclamant SINDICATUL ##### AVIOANE ####### PENTRU ###### #######, având ca obiect calcul drepturi salariale.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au fost lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că apelul este declarat şi motivat în termenul legal,...