Decizie nr. RJ 59g92753g/2023 din 07-apr-2023, Tribunalul Dolj, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 7 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2023:165.######

Dosar nr. ####/215/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 07 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ###### ######## #####

Judecător: ####### ##### #########

Grefier: ######## ####### ########

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor care au avut loc în şedinţa publică de la 24.03.2023 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la aceeaşi dată care face parte integrantă din prezenta decizie privind judecarea apelului declarat de apelanta-contestatoare ######## ######### ## ### ###### ### SA - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE ####### împotriva sentinţei civile nr. ####/22.09.2021 pronunţată de Judecătoria ####### în dosarul nr. ####/215/2021 în contradictoriu cu intimatul ########## #. #######, având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică de la 24.03.2023 şi au fost consemnate în încheierea de...