Decizie nr. RJ 59g256e42/2023 din 05-apr-2023, Tribunalul Tulcea, plangere contraventionala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

ITM vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBTUL:2023:002.######

Dosar nr. ####/327/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA CIVILĂ DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Operator de date cu caracter personal nr.4228

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică din data de 05 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ####### ###### #####

Judecător: ##### ######

Grefier: ####-##### #########

S-a luat în examinare apelul civil formulat de apelantul intimat INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ######, cu sediul în ######, #### ######## ### ###, ##### ######, împotriva sentinţei civile nr. ####/05.05.2022 pronunţată de Judecătoria ###### în dosarul nr. ####/327/2021, având ca obiect plângere contravenţională, în contradictoriu cu intimata petentă SC ####### ########### ############ SRL, cu sediul în ###### ####, sat. Caugagia, #### ########### ### ###, ##### ######.

Dezbaterile în apel au avut loc în şedinţa publică din data de 22.03.2023, consemnate în încheierea de şedinţa din acea dată, ce face...