Decizie nr. RJ 592g92e92/2022 din 31-mar-2022, Curtea de Apel Craiova, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 31 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Casă de pensii, Casă de pensii vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2022:155.######

Dosar nr. ####/63/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C______

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###

Şedinţa publică de la 31 Martie 2022

Completul constituit din:

Preşedinte: ####### ########

Judecător: ####### ######## #####

Grefier: ### ######

Pe rol, judecarea apelului declarat de apelantele Casa Judeţeană de Pensii D___, cu sediul în C______, #### ###### ############# ### ##, #### ####, şi Casa Naţională de Pensii Publice, cu sediul în Bucureşti, #### ####### ### #, sector 2, împotriva sentinţei civile nr. ####/14.09.2021, pronunţată de Tribunalul D___ – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. ####/63/2021, în contradictoriu cu intimata ##### ######, cu domiciliul în #### ######, sat ##### #######, nr. 538, #### ####, având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare".

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.