Decizie nr. RJ 592865ege/2022 din 01-mar-2022, Curtea de Apel Bucuresti, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 1 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI

ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. #####/3/2020 (număr format vechi #########)

Decizia Civilă nr. ####

Şedinţa Publică din data de 01 martie 2022

Curtea constituită din:

Preşedinte ##### ####### #####

Judecător ####### ####### #######

Grefier ####### Mierlaru

Pe rol, pronunţarea asupra cererii de apel formulate de apelantul-reclamant #### ####, împotriva sentinţei civile nr. ####/11.05.2021, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. #####/3/2020, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC ############# SA, cauza pe fond având ca obiect „acţiune în constatare".

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 08 februarie 2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat...