Decizie nr. RJ 4e3gd456g/2023 din 23-mar-2023, Curtea de Apel Alba Iulia, nulitate act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 23 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Sindicat vs Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Cod ECLI ECLI:RO:CAALB:2023:207.######

Dosar nr. ####/107/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #### #####

SECTIA I CIVILA

DECIZIE CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 23 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###### ##### #######

Judecător #### ##### #######

Grefier ######## #######

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de ########## ######## SANITAS #### pentru MODRIGAN #####, împotriva sentinţei civile nr. ####/23.06.2022 pronunţată de Tribunalul #### – Secţia I Civilă în dosar civil nr. ####/107/2021, având ca obiect nulitate act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat #### ##### ######## cu delegaţie la dosar pentru apelantul reclamant Sindicatul ######## Sanitas #### pentru membru de sindicat Modrigan ##### şi consilier juridic ####### ###### cu delegaţie la dosar pentru intimata pârâtă DGASPC ####.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către...