Decizie nr. RJ 4e3e54285/2023 din 12-mai-2023, Curtea de Apel Oradea, litigiu privind functionarii publici statutari (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 12 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Administratia Nationala a Penitenciarelor vs Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2023:008.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 430/111/CA/2022 - R

Nr. operator de date cu caracter personal: 3159

DECIZIA NR. ###/CA/2023 - R

Şedinţa publică din data de 12.05.2023

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: ###### #####

Judecător: ######## ####

Judecător: #### #######

Grefier: ######### ######

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de recurentul-pârât Penitenciarul ######, cu sediul în ######, #### ###### ###### ### #, #### #####, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi ###### ######-#####, având CNP #############, cu domiciliul în ##########, #### ########### ### ##, #### ##########, #### #####, şi ###### ####-########, având CNP #############, cu domiciliul în ######, #### ####### ####### ### ##, ### #, jud. Bihor, ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat #### ##### ########, din ######,...