Decizie nr. RJ 39de38662/2023 din 04-apr-2023, Tribunalul Bistrita Nasaud, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBNS:2023:002.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ########-NĂSĂUD

Operator de date cu caracter personal nr._____

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ####/186/2019*

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A/2023

Şedinţapublică din data de 4 aprilie 2023

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE : ########-######## #######, judecător

JUDECĂTOR : ######-####### ######

GREFIER : ##### #########

Pe rol se află pronunţarea hotărârii judecătoreşti privind apelul civil declarat de către ########## ###### ###### SRL împotriva sentinţei civile nr. ###/2022 pronunţată de Judecătoria Beclean în dosarul nr. ####/186/2019, având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterea apelului a avut loc la termenul de judecată din data de 22 martie 2023, în prezenţa reprezentantului intimaţilor, avocat ###### ######, concluziile acestuia fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când tribunalul, din lipsă de timp...