Decizie nr. RJ 39d9g92d3/2023 din 07-apr-2023, Tribunalul Galati, partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 7 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBGLT:2023:037.######

Dosar nr. #####/233/2020

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECTIE I CIVILA

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 07 Aprilie 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ######### ######

Judecător ###### ####### #######

Grefier #### ######## #######

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului declarat de apelantul pârât ###### ####### ###### împotriva sentinţei civile nr. ####/22.02.2022 pronunţate de Judecătoria ######, în contradictoriu cu intimata reclamantă ####### ###### ######, având ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 02.03.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 17.03.2023, 03.04.2023 şi 07.04.2023, dată la care a pronunţat următoarea decizie:

TRIBUNALUL,

Asupra apelului de faţă;

Examinând actele şi lucrările...