Decizie nr. RJ 39d9g8d26/2023 din 10-apr-2023, Curtea de Apel Bucuresti, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială, Persoană fizică

ECLI:RO:CABUC:2023:123.######

Dosar nr. #####/3/2021 (Număr în format vechi #########)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. ####

Şedinţa publică din data de 10.04.2023

Curtea constituită din:

P_________: ####### ########## ########

Judecător ######## ##### #####

Grefier ######## ########

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelanta-pârâtă S.C. ### ###### ####### S.R.L., împotriva sentinţei civile nr. ####/18.05.2022, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. #####/3/2021, în contradictoriu cu intimata-reclamantă ########## ######### ####, cauza având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata-reclamantă, prin avocat, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsind apelanta-pârâtă.

Procedura de citare a părţilor a fost legal îndeplinită.