Decizie nr. RJ 39d9d697d/2023 din 07-apr-2023, Curtea de Apel Bucuresti, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 7 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2023:123.######

Dosar nr. #####/3/2022 (775/2023)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI

ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr.####

Şedinţa publică din data de 7 aprilie 2023

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: ####### ###### #####

JUDECĂTOR: ######## ########

GREFIER: ####### ####### #######

Pe rol se află soluţionarea cererii de apel formulate de apelanta pârâtă ######## Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. împotriva sentinţei civile nr. #### din data de 24.10.2022 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. #####/3/2022, în contradictoriu cu intimatul reclamant #### ##### #####, intimată pârâtă ######## Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A.–Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti, pe fond cauza având ca obiect „contestaţie decizie concediere".

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au...