Decizie nr. RJ 23e454e39/2023 din 28-feb-2023, Tribunalul Covasna, plangere contraventionala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 28 Februarie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială, ITM vs

Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2023:002.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #######

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ####/305/2022

Completul de apel specializat în soluţionarea cauzelor

în materiile civil, litigii cu profesioniştii şi minori şi familie

DECIZIA CIVILĂ NR. ##/A

Şedinţapublică de la 28 februarie 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : ####### #### ######

JUDECĂTOR : #### #### #######

GREFIER : ###### #####-#########

Pe rol, pronunţarea asupra apelului declarat de apelanţii #### ############ SRL şi INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ####### împotriva sentinţei civile nr. ####/2022, pronunţată de Judecătoria ###### ########.

Instanţa constată că dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică de la 14 februarie 2022, susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de...