Decizie nr. RJ 2376d67d3/2023 din 14-dec-2023, Curtea de Apel Craiova, litigiu privind functionarii publici statutari (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 14 Decembrie 2023

TEXT SPETĂ

Sindicat vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2023:092.######

Dosar nr. ###/122/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 14 Decembrie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ### ####### #######

Judecător ###### ###### ######

Judecător ####### ######## #######

Grefier ##### ####### ########

x.x

Pe rol rezultatul dezbaterilor privind recursul formulat de reclamantul ##### ########## #### prin SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN MAI, împotriva sentinţei nr.### din 3 mai 2023, pronunţată de Tribunalul ####, în dosarul nr.###/122/2022, în contradictoriu cu intimatul pârât INSPECTOTARUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE ######### #######, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici statutari.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 7 decembrie 2023, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie şi când instanţa a amânat pronunţarea asupra...