Decizie nr. RJ 2355572g3/2022 din 10-feb-2022, Curtea de Apel Craiova, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Societate comercială vs

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2022:155.######

Dosar nr. ####/104/2018*

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C______

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###

Şedinţa publică de la 10 februarie 2022

Completul constituit din:

Preşedinte: ####### ########

Judecător: ####### ######## #####

Grefier: ### ######

Pe rol, judecarea apelurilor declarate de apelantul-reclamant ##### ####, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat ######### ##### #######, în #######, str. M. ########, nr. 53, #### ###, şi de apelanta-pârâtă SC ###### ##### SRL, cu sediul în #### #########, str. Libertăţii, nr. 290, #### ###, prin administrator judiciar Business Support Solutions SPRL, cu sediul în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 17, ### #, cam. 305, #### ####, împotriva sentinţei civile nr. ###/28.11.2019, pronunţată de Tribunalul ### – Secţia I Civilă, complet specializat în Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. ####/104/2018, având ca obiect „drepturi băneşti".