Decizie nr. RJ 235426ge6/2022 din 22-feb-2022, Curtea de Apel Brasov, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 22 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABRV:2022:011.######

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ######

SECTIA CIVILĂ

Dosar nr. ####/62/2020

DECIZIA CIVILĂ Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ######-###### #####

Judecător ####### ######## #######

Grefier ##### ########

Pentru astăzi a fost amânată pronunţarea asupra apelului declarat de reclamanta SC ####### ####### SRL, împotriva sentinţei civile nr. ###/MAS din 2 aprilie 2021, pronunţată de Tribunalul ######, în dosarul civil nr. ####/62/2020.

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din 10 februarie 2022, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, 22 februarie 2022.

C U R T E A

Deliberând asupra apelului declarat de reclamanta SC ####### ####### SRL¸ constată că, prin contestaţia formulată şi înregistrată pe rolul Tribunalului ###### la data de 07. 09.2020, sub nr. ####/62/2020,...