Decizie nr. RJ 235328e94/2022 din 10-mar-2022, Curtea de Apel Bucuresti, contestatie la executare (Litigii cu profesionistii)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2022:047.######

Dosarul nr. #####/299/2018*

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VI-A CIVILĂ

Decizia civilă nr. ###R

Şedinţa publică din data de 10.03.2022

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE: ### ##### ####

JUDECĂTOR: ####### ##### #####

JUDECĂTOR: ####### ##### #####

GREFIER: ##### ##########

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de recurenţii ####### ###### #######, ####### ######### ######, ####### ##### #####, prin reprezentant legal ####### ######### ######, şi ### ####### ### S.R.L., împotriva deciziei civile nr. ####/22.09.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr. #####/299/2018*, în contradictoriu cu intimata ##### ######## #### S.A., cauza având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au răspuns: recurenţii ####### ###### #######, personal, (ale cărei date de identificare sunt menţionate în caietul grefierului de şedinţă), ####### ######### ######,...