Decizie nr. RJ 2353274d6/2022 din 22-mar-2022, Curtea de Apel Craiova, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 22 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Casă de pensii vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2022:155.######

Dosar nr. ####/63/2021

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C______

SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 22 Martie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ##### ###### #########

Judecător ##### ###### ########

Grefier ###### #### ######

Pe rol se află judecarea apelului declarat de pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII D___, împotriva sentinţei civile nr. #### din data de 09.11 2021, pronunţată de Tribunalul D___- Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. ####/63/2021, în contradictoriu cu intimatul-reclamant ######### ##### #####, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat #### ######, reprezentant al intimatului-reclamant ######### ##### #####, care a depus împuternicirea avocaţială nr. ______, respectiv chitanţa reprezentând onorariu avocat cu nr. 825/22.03.2022, lipsă fiind apelanta-pârâtă...